Zahradní restaurace MIMINOO

Objekt Zahradní restaurace je situován do lokality Mahlerových sadů, v těsné blízkosti žižkovského televizního vysílače. Poloha objektu je zvolena záměrně tak, aby její prosklené a dále popsané otvíravé fasády nabízely v maximální míře výhled na mohutné tubusy vysílače, stejně jako vizuální i fyzickou komunikaci z celou plochou terasy. S tímto záměrem jsou umístěny i oba návštěvnické vstupy do restaurace. Přestože je gastronomický provoz navrhován jako celoroční, jeho kapacitní vytíženost kulminuje v letních měsících. Tomu odpovídá i dřevěná rámová konstrukce objektu, umožňující v horké letní sezóně otevření posuvných prosklených stěn a propojení interiéru restaurace s venkovní terasou. Podoba stavby je ovlivněna výrazovou souvztažností s technickou telekomunikační stavbou vysílače. Podoba vnějšího pláště stavby má v zavřeném stavu vzbuzovat dojem zavřené, kovové „spící krabice“, která upozorňuje na svou přítomnost v sadech jen zpoza žaluzie zářícím neonem. Tento vzhled propůjčují stavbě krycí hliníkové panely, zabraňující rozbití či poničení prosklených ploch. Tyto panely jsou pak pomocí elektro-hydraulického pohonu sklápěny a rozšiřují tak podlažní plochu restaurace. Vyklápěním vzhůru plní funkci stínidel a slunolamů. Režim otevřeno by měl naopak již zdálky jasně lákat potenciální hosty pohledem na „rozbalený dárek“, který svým materiálově vlídným interiérem kontrastujícím se syrovou obálkou. Dispoziční řešení v kompaktní hmotě, kromě baru, sezení pro cca 45 hostů, ukrývá i zázemí s gastronomickým provozem. Zázemí pro personál je minimalizováno stejně jako místnost pro umístění pivních tanků, oddělenou od baru skleněnou stěnou. Sociální zázemí určené pro hosty se nachází v podzemních garážích v cca 50 metrů vzdálených prostorách původních toalet. Součástí restaurace je i venkovní sezení, které v letní sezoně zvyšuje kapacitu restaurace.

Praha - Žižkov, Mahlerovy sady
Hlaváček & Partner s.r.o.
Hlaváček & Partner s.r.o.
Tower Park Praha
Studie, DUR, DSP,RPD, DVZS, DSPS
2012
2012-2013
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi