Obytný soubor Slunečný vršek

Jedná se o největší projekt navržený a realizovaný firmou Hlaváček a partner a to od začátku až do konce a který vznikl na území Prahy 15 jako dostavba sídliště Košík. Území na kterém tento projekt vznikl má celkovou rozlohu 9,2ha a celému projektu v první fázi předcházela úprava územního plánu hl.m.Prahy. Byla navržena nová městská čtvrť s celkovou kapacitou 1154 bytů , s novým náměstím a komerčními a obchodními plochami, doplněná o doplňkové funkce jako jsou restaurace a fitnes s krytým bazenem. Celý soubor byl stavěn po etapách s tím že výstavba první etapy byla zahájena v roce 2005 a poslední etapa byla dokončena v roce 2016. Součástí celého projektu jsou i rozsáhlé a z hlediska jiných, obdobných developerských projektů, velice nadstandartní relaxční a rekreační plochy v rámci parteru, jako např, horolezecká stěna, tenisový kurt, basketbalové hřiště, minigolf, přírodní jezírka atd. Příprava celého projektu byla velice náročná, zejména v rámci první etapy výstavby, kdy součástí celého řešení byl návrh i komplexní technické infrastruktury, zejména pak návrh odvodu dešťových vod, řešený přes velkokapacitní retenční nádrže s regulovaným odtokem a porměrně dlouhou dešťovou kanalizací do vodoteče Botiče. Přestože kapacit souboru je poměrně velká, jedná se o velmi úspěšný developerský projekt, kdy jednotlivé etapy výstavby byly většinou rozprodány ještě před dokončením.

Objekty A,B,E,F
Stavební povolení: 2004
Realizace: 2005-2006
Kolaudace: 09/2006
569 bytů, 569 garážových stání, 2 komerční jednotky kancelářského charakteru, vnitrobloky s dětskými hřišti a jezírky

Objekty C,D
Stavební povolení: 2007
Realizace: 2007-2008
Kolaudace: 10/2008
125 bytů, 146 garážových stání, supermarket, fitness s krytým bazénem, 2 restaurace, malé obchodní jednotky v parteru

Objekty G,H,I
Stavební povolení: 2008
Realizace: 2008-2009
Kolaudace: 08/2009
232 bytů, 223 garážových stání, 2 komerční jednotky kancelářského charakteru, inlainová dráha, lezecká stěna, hřiště na basketbal a tenis, minigolf

Objekty J,K,L
Stavební povolení: 2008
Realizace: 2014-2015
Kolaudace: 08/2015
148 bytů, 166 garážových stání, 6 komerčních jednotek pro kanceláře, ordinace, drobný prodej, prostor pro mateřskou školku pro 15 dětí

Objekty M,N
Stavební povolení: 2008
Realizace: 2015-2016
Kolaudace: 05/2016
80 bytů, 106 garážových stání, park s dětským hřištěm a hřištěm pro petanque

Praha 15
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
SV FÁZE, s.r.o.
Studie, DSP, RPD, DVZS, DSPS, Komplexní inženýrská činnost, Autorský dozor, Zpracování klientských změn
2002-2015
2004-2017
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi