Nástavba jídelny Škoda Auto a.s.

Projekt řeší nástavbu jídelny na stávající třípodlažní objekt garáží u Konstrukčního Centra v areálu Vývojového závodu Česana, který je součástí Škoda Auto, a.s.

Subtilně chápaná konstrukce stávajícího parkovacího domu se v nové sestavě stává podnoží pro těžší hranol technologického a technického zázemí jídelny.
V kontrastu s tím je hala jídelny řešena velmi lehce a otevřeně s hlavní vizuální orientací na řeku Jizeru a zelený masiv údolní stráně. Otevřená stěna směrem ke Konstrukčnímu centru umožňuje využití exterierové střešní terasy mezi oběma objekty. Kontrastní řešení těžší a lehčí formy je podpořeno i podélným světlíkem oddělujícím obě provozní části interieru a zdůrazňujícím hlavní vnitřní komunikační osu.

Užitná plocha 1452 m2
Zastavěná plocha 1050 m2
Obestavěný prostor 8970 m2

Mladá Boleslav
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Škoda Auto a.s.
Studie
2005
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi