Multifunkční zóna Nebušice

Předmětem objemové studie je návrh zástavby prostoru podél hlavní ulice Nebušická s cílem vytvoření nového polyfunkčního centra obce Nebušice. Princip zástavby vychází z předpokladů vytvořit nový centrální prostor, který bude splňovat všechny požadavky kladené na nové centrum obce Nebušice. To znamená, že kromě funkce bydlení zde budou vytvořeny prostory pro komerční, administrativní ale i společenské potřeby obce. Celý prostor náměstí je rozčleněn na dva výškově oddělené prostory, takzvané horní a dolní náměstí.

Kapacita:
70 bytových jednotek
3600 m2 nebytových prostor
168 parkovacích stání

Nebušice
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
VCES a.s.
Studie
2004-2005
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi