Karlovarská Business Park - Evobus

V rámci skladového a průmyslového areálu Karlovarská Business park, na základě požadavku objednatele, byla zpracována dokumentace k ÚR na dvě haly a to halu D a halu E - Evobus - Opravárenská hala. Následně byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení.
Na základě této dokumentace zpracoval Generální dodavatel stavby realizační dokumentaci.
Z hlediska architektonického jde o čistě utilitární objekt postavený v zóně, která je pro průmyslové objekty určena. Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, čemuž odpovídají i použité materiály. Konstrukce haly je ocelová, obvodový plášť je tvořen profilovaným plechem.

Opravárenská hala pro autobusy

Zastavěná plocha: 2961,4 m2
Obestavěný prostor: 27442,35 m3

Praha - Karlovarská
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Portland Trust, s.r.o.
Studie, DSP, RPD, DVZS, DSPS, Komplexní inženýrská činnost
2005 - 2007
2007
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi