Polyfunkční centrum Nové Butovice

Jedná se o polyfunkční objekt , který je součástí urbanistické koncepce dostavby centra Nových Butovic severně od Slunečního náměstí v blízkosti stanice metra trasy „B“ Hůrky.

Navrhovaný objekt má výškový charakter a svými 20-ti nadzemními podlažími odpovídá regulačním podmínkám v dané lokalitě. Stavba má tři podzemní podlaží určené pro zásobování a parking osobních vozů zákazníků a nájemníků nebytových prostor i bytových jednotek. Podnož výškové části tvoří čtyři nadzemní podlaží přibližně čtvercového půdorysu. Přízemí je z důvodů odlehčení proskleno a zapuštěno, dovnitř obrysu stavby. První tři podlaží jsou určeny pro komerční účely. (Supermarket, drobné provozovny a služby ) čtvrté nadzemní podlaží je administrativní. Těmto čtyřem podlažím dominuje vnitřní kruhové atrium, z kterého se rozvíjejí vnitřní pasáže. Z podnože dále vystupují na severní a částečně východní straně ještě dvě podlaží ( 5. a 6. NP) , která jsou rovněž určena pro administrativu. Hlavní dominanta objektu ( výšková část ) vystupuje z podnože v severo-západní části půdorysu a její 5 – 6 NP, které je určeno pro bydlení sousedí s výše uvedeným administrativním křídlem. 7-17 nadzemní podlaží je typickým patrem v podstatě obdélníkového půdorysu s delší stranou orientovanou na západ a východ. Ukončení této výškové části se odehrává v úrovních 18 –20 podlaží, jejichž obvodový plášť na delších stranách ustupuje do hloubi obrysu výškové části objektu. V typických podlažích jsou navrženy vesměs malometrážní byty . V 18 –20 podlaží jsou potom byty o více obytných místnostech a větší podlažní ploše.

Kapacita:
komerční plochy 5 605 m²
administrativní plochy 2 526 m²
počet bytových jednotek 206

Praha 13, Nové Butovice, ul. Petržílkova
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Metrostav Rezident a.s.
Studie, DUR, DSP, RPD
2000
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi