Bytový soubor U starého mlýna

Původní návrh souboru bytových domů s polyfunkční náplní zpracoval projekční atelier Arch.Design s.r.o. Na základě rozhodnutí investora, kterému nevyhovovala jak architektura objektu, tak i dispoziční řešení, byl celý soubor následně přepracován s tím, že byly zachovány pouze základní hmoty objektů odpovídající vydanému územnímu rozhodnutí.
Vlastní soubor se nachází v centrální části původní zástavby Uhřiněvsi, v prostoru mezi ulicí U Starého mlýna a náměstím Bratří Jandusů, do které je výškově i hmotově začleněn. Soubor se skládá ze čtyř objektů vzájemně propojených suterénem, vyjma objektu na západním okraji území, který je nepodsklepen. Jednotlivé objekty jsou tří až pětipodlažní s ustupujícími patry doplněné pobytovými terasami. Urbanistická struktura souboru vychází z okolní zástavby s tím že vytváří mezi sebou centrální pobytový prostor, který současně zajišťuje průchodnost území pro pěší západovýchodním směrem.
Funkční náplň souboru je bytová s tím že v přízemí tří objektů jsou situovány komerční - nebytové prostory. Suterén objektů je pak využíván pro parkování rezidentů a návštěvníků souboru, včetně nezbytného technického zázemí.

Celková kapacita souboru:
127 bytových jednotek
4 obchodní jednotky
126 parkovacích stání

Zastavěná plocha: 3.155 m2
Obestavěný prostor: 53760 m3
Hrubá podlažní plocha: 11490 m2

Praha 22, Uhříněves, U starého mlýna - Náměstí bratří Jandusů
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
CWI DELTA s.r.o.
Studie, DSPS, RPD, DVZS, Autorský dozor, Zpracování klientských změn
2015 - 2016
2016 - 2017
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi