Rezidence Eldorado

Ověřovací studie sloužící jako podklad pro investora za účelem prověření možnosti výstavby v daném území.
Návrh tvoří objekt složený ze dvou hmot. Severní hmota o výšce 7 podlaží tvoří bariéru odstiňující vliv komunikace Veselská na stavební pozemek a zároveň na rodinné domy dále na jih. Z této hlavní hmoty vybíhá v její západní části menší čtyřpodlažní část, která odstiňuje klidový prostor od panelového sídliště a zároveň reaguje na směr jím definovaný. Tato hmota je umístěna co nejdále od zástavby rodinných domů a dotváří tak uliční prostor ulice Ivančická. Tvarově tato hmota využívá motiv otočeného „L“, který je dále použit i ve tvaru neprůběžných balkonů, umístěných zejména na této části objektu. Prostor ulice Jančova je s ohledem na rodinné domy podél ní ponechán jako otevřený s maximem zelených ploch. Podél komunikace Ivančická jsou umístěna parkovací stání zajišťující potřeby návštěvníků objektu. Objekt je vybaven jedním suterénem, který postačuje pro zajištění dopravy v klidu uživatelů objektu.

Kapacita:
85 bytů
108 parkovacích stání

hrubá podlažní plocha: 9 051 m2
zastavěná plocha: 2 835 m2
obestavěný prostor: 36 870 m3

Praha - Letňany
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
CPI Property Group
Studie
2014
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi