Rezidence Zbraslavanka

Ověřovací studie sloužící jako podklad pro investora za účelem prověření možnosti výstavby v daném území. Zadáním bylo vytvořit polyfunkční objekt s převažující bytovou funkcí a komerčními prostory v 1NP. Návrh vychází ze záměru vytvořit polyfunkční objekt na místě stávajícího a již technicky a morálně zastaralého objektu. Tím byl jasně a přesně definován půdorysný tvar a rozsah záměru s tím, že návrh bude respektovat okolní zástavbu a svým ztvárněním na ní bude reagovat. Tyto podmínky se pak promítají do celkové struktury objektu a jeho architektonického ztvárnění. Samotný objekt je pětipodlažní se čtyřmi bytovými podlažími a jedním podlažím komerčním. Ve dvou podzemních podlažích jsou umístěna parkovací stání pro rezidenty a technické zázemí objektu. První nadzemní podlaží slouží pro vstup rezidentů do domovních komunikací, vjezd do podzemních garáží a dále pro vstup do komerčních prosto,r zabírajících převážnou část plochy 1.NP.

Kapacita:
75 bytových jednotek, kategorie 1+kk až 4+kk
156 parkovacích stání

Zastavěná plocha: 2260 m²
HPP: 9030 m2

Praha 5 – Zbraslav, ul. Elišky Přemyslovny
Hlaváček a partner, s.r.o.
Hlaváček a partner, s.r.o.
CPI Property Group
Studie
2014
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi