Rezidence Invalidovna

Ověřovací studie sloužící jako podklad pro investora za účelem prověření možnosti výstavby v daném území.
Zadáním bylo vytvořit polyfunkční objekt s převažující bytovou funkcí a doplňkovými prostory, pro umístění blíže nespecifikovaných komerčních jednotek. Návrh vychází ze záměru vytvoření domu, který bude daný pozemek v parteru jasně definovat a to formou jednoduché hmoty ve tvaru písmene U . Tato hmota vytváří jasnou uliční čáru navazující na vedlejší budovu BIS. Zároveň tvoří soukromý uzavřený prostor - dvůr. V hlavní hmotě tvořící uliční frontu jsou umístěny komerční jednotky v dvorní části pak dominuje funkce bydlení. V suterénu objektu pod hlavní podnoží jsou situována parkovací stání sloužící obyvatelům domu. Z této podnože pak vyrůstají čtyři obytné věže. Vzájemně jsou posazeny tak, aby bylo maximálně využito dálkových pohledů, kterými pozemek od severovýchodu, přes jihovýchod až po jihozápad disponuje.

Kapacita:
84 bytových jednotek
147 parkovacích stání
789,4 m2 komerce

Praha
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
YIT stavo, s.r.o.
Studie
2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi