Rezidence Petřiny

Ověřovací studie sloužící jako podklad pro investora za účelem prověření možnosti výstavby v daném území. Zadáním bylo vytvořit polyfunkční objekt s převažující bytovou funkcí a komerčními prostory v 1NP. Návrh vychází ze záměru vytvořit polyfunkční objekt na místě stávajícího a již technicky a morálně zastaralého objektu. Zároveň další podmínkou pro návrh byla skutečnost že navrhovaný objekt musí daný pozemek v parteru jasně definovat a respektovat. Z toho vyplývající architektonický návrh vyjádřený kaskádovitým řešením reaguje na podmínky okolní zástavy a současně respektuje možné odstupové vzdálenosti. Ty se pak promítají do celkové struktury objektu a jeho architektonického ztvárnění. Samotný objekt je osmipodlažní se sedmi bytovými podlažími a jedním podlažím komerčním a třemi podzemními podlažími sloužícími pro situování parkovacích stání návštěvníků a rezidentů

Kapacita:
53 bytových jednotek
1 blíže nespecifikovaná komerční jednotka
92 parkovacích stání

Zastavěná plocha: 810 m2
Obestavěný prostor: 23050 m3

Praha, Šantrochova
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
YIT stavo, s.r.o.
Studie
2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi