Bytový dům Triangl

Původní návrh bytového domu s polyfunkční náplní zpracoval atelier SEA - skupina ekologické architektury. Na základě rozhodnutí investora, kterému nevyhovovala jak architektura objektu, tak i dispoziční řešení, byl objekt následně přepracován s tím, že byly zachovány pouze základní hmoty objektu. Nově navržený polyfunkční objekt má tři podzemní a deset nadzemních podlaží. Je tvořen dvěma základními hmotami. První je dynamický dvoupodlažní oblouk komerčních ploch s prosklenou fasádou. Na této obloukové hmotě je uložen statický kvádr s bytovou funkcí, doplněnou ve dvou patrech o funkci komerční a ubytovací. Pod celým půdorysem jsou ve třech podzemních podlažích navržena parkovací stání rezidentů a nájemců, včetně technologického zázemí objektu.

Kapacita:
69 bytových jednotek
15 ateliérů
1608 m2 komerčních prostor
131 parkovacích stání

zastavěná plocha: 1 505 m2
HPP: 9900 m2

Praha 5 – Stodůlky, ul. Jeremiášova
Hlaváček & Partner s.r.o.
Hlaváček & Partner s.r.o.
U.D. – Develop s.r.o.
Studie, DSPS, RPD, DVZS, Komplexní inženýrská činnost, Autorský dozor, Zpracování klientských změn
2015
2016 - 2017
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi