Bytový dům U Vody

Původní návrh bytového domu s polyfunkční náplní zpracoval projekční atelier Bomart spol. s.r.o. Na základě rozhodnutí investora, kterému nevyhovovala jak architektura objektu, tak i dispoziční řešení, byl objekt následně přepracován s tím, že byly zachovány pouze základní hmoty objektu odpovídající vydanému územnímu rozhodnutí. Nově navržený polyfunkční objekt má tři podzemní a osm nadzemních podlaží. Pod celým půdorysem jsou ve třech podzemních podlažích navržena parkovací stání rezidentů a nájemců, včetně technologického zázemí objektu. Náplní budovy je převážně bytová funkce, doplněná administrativními prostory na úrovni 1 a 2NP. Osmipodlažní budova, je v uliční (západní) fasádě od úrovně nadpraží oken v 6.NP sešikmena, do sklonu shodného s okolními střechami.

Kapacita:
143 bytových jednotek,
40 ubytovacích jednotek

   administrativní prostory

211 parkovacích stání

Zastavená plocha bytového domu: 2.184 m2
Obestavený prostor: 72.711 m3

Praha 7 – Holešovice, Ulice u Vody
Hlaváček & Partner s.r.o.
Hlaváček & Partner s.r.o.
BD U Vody s.r.o.
Studie, DSPS, RPD,
2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi