Přístavba OC Lužiny

Objekty alfa a beta reagují na podmínky zadání objednatele i potřeby řešení této lokality z hlediska urbanistické koncepce a to jednoznačným přiznáním a zdůrazněním významu tohoto místa, které se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra Lužiny jako městského centra. Tato skutečnost je podtržena výškově i hmotově, nově uplatněným významem stavby, právě díky přístavbě bytových domů. Objemy přístaveb podél obou bočních fasád nejsou ve spodní 9. podlažní části identické, neboť jejich délka je podřízena délce zásobovacích dvorů, na kterých je možné stavět. Symetrie objemů je záměrně držena pouze v severní, vertikálně komponované věžovité části objemů a na severní fasádě, kde jsou po obou stranách osazené vysoké věže bytových domů, mírně zastoupené za líc fasády obchodního centra, což zásadně mění kompozici vstupu do OC směrem od metra a skrze něj do obytných bloků. Garáže jsou navrženy v 1. - 4. NP u objektu alfa resp. 1.PP - 5. NP u objektu beta, která jsou z důvodu kontaktu podélné fasády se stavbou OC pro bydlení nevyužitelná. Vyšší část přístaveb má max. 16 nadzemních podlaží, nižší pak 9 nadzemních podlaží.

Kapacita:
215 bytových jednotek
367 parkovacích stání

Obestavěný prostor: 100 307 m3
Zastavěná plocha novostaveb: 2 659 m2

Praze 13, Stodůlky, ul. Archeologická
Hlaváček & Partner, s.r.o.
LÁBUS AA – Architektonický ateliér, s.r.o.
LUŽINY ALFA, s.r.o. + LUŽINY BETA, s.r.o.
Studie, DUR
2016
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi