Rezidence pro seniory Rubeška

Cílem navrhovaného investičního záměru je vytvoření komplexního zařízení pro seniory, které by zabezpečilo ucelenou péči a to jak pro pohybu schopné seniory až po ty nepohyblivé. Z toho vychází i princip řešení celého areálu kdy menší objekt B - Rezidence pro seniory je navržen pro mobilní seniory bez nutnosti stálé péče, avšak s terapeutickou místností, místností lékaře a společenskými prostory. Druhý objekt A - Domov pro seniory je plně vybavený objekt s komplexní péčí a s třemi patry pro seniory, trpícími alzheimerovou chorobou. Tomu je přizpůsobena i náplň celého objektu, který kromě základního zdravotnického vybavení disponuje prostory jako je fitnes, kadeřnictví, kaple atd. Součástí je i stravovací zařízení s varnou a s možností stravování pro externí důchodce. Nedílnou součástí návrhu je i memory garden - terapeutická zahrada. Vlastní návrh vychází z prostorových možností území a je rozdělen místní komunikací na dva samostatné objekty, funkčně a provozně propojené. Hmotově je objekt A navržen jako sedmipodlažní s posledním ustupujícím podlažím a s jedním podzemním podlažím určeným pro technické zázemí objektu. Objekt B je řeše kaskádovitě směrem od západu k východu, kdy nejnižší část je pětipodlažní a je doplněn jedním podzemním podlažím určeným pro parkování. Součástí návrhu je i řešení parkových úprav v nejbližším okolí.

objekt A : Domov pro seniory
87 pokojů 1 a 2 lůžkových pokojů, 153 lůžek

objekt B : Rezidence seniorů
54 malometrážních jednotek pro seniory (1+kk, 2+kk), 75 lůžek

22 parkovacích stání celkem

Zastavěná plocha celkem: 1.457 m2
Obestavěný prostor celkem: 36.490 m3
celková hrubá podlažní plocha (HPP): 9.337 m²

Praha 9 - Vysočany, ul. Rubeška
Hlaváček & Partner s.r.o.
Hlaváček & Partner s.r.o.
CPI Property Group / Rubeška Development, s.r.o.
Studie, DÚR
2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi