Bytový soubor Meandry Botiče

Předmětem studie je návrh obytného soubor, který měl sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu hlavního města Prahy. Vlastní návrh vycházející ze zadání objednatele tvoří pět bytových domů, jejichž podlažnost se pohybuje od tří do šesti nadzemních podlaží. Navržená terasovitá, svažující se zástavba, nabízí kromě jižní orientace a velkých teras i maximální komfort výhledu na meandry Botiče, které jsou chráněnou přírodní lokalitou. Součástí návrhu je i vytvoření sportovních a rekreačních ploch podél Botiče, doplněných protipovodňovými opatřeními.

Kapacita:
271 bytových jednotek
2 obchodní jednotky
297 parkovacích stání

Plocha pozemku: 25 335 m2
Zastavěná plocha areálu: 4 560 m2

Praha 10 - Hostivař
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
IMMOFINANZ AG
Studie
2013
-
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi