Bytový dům s byty zvláštního určení - Plískava

Bytový dům s byty zvláštního určení sloužící pro ubytování starších občanů a občanů s omezenou možností pohybu má jedno podzemní a pět nadzemních podlažní. Hmotově je objekt navržen tak, že z jedné strany patra od třetího podlaží kaskádovitě stoupají. Z druhé strany je pak ustoupeno pouze poslední – páté patro. Toto řešení vychází z možností pozemku a z vlivů na okolní budovy. Podlaží od 2NP jsou navržena pro byty zvláštního určení. Přízemí je využito jednak pro krytá parkovací stání a dále pak pro zázemí objektu, kdy je zde situována místnost pro výdej a konzumaci dovážené stravy a místnost ošetřovatele sloužící zároveň pro výdej léků. Dále je zde situováno zázemí bytů.

Kapacita:
16 bytových jednotek, kategorie garsoniéry
9 parkovacích stání

Zastavěná plocha: 283,8m2
Obestavěný prostor: 4.301,5 m3
Hrubá podlažní plocha: 1.101,8m2

Praha 15 – Hostivař, ul. Pod Plískavou
Hlaváček & partner, s.r.o.
Hlaváček & partner, s.r.o.
MČ Praha 15
Studie, DÚR, DSP, RPD, DVZS, Komplexní inženýrská činnost
2006
2020
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi