Komplex Luka Rental

Na základě požadavku objednatele byla zpracována ověřovací studie na polyfunkční objekt situovaný v přímé vazbě na stanici metra Luka. Zadáním objednatele bylo, že nově navrhovaný objekt musí půdorysně a hmotově vycházet z vydaného územního rozhodnutí, čemuž byl návrh přizpůsoben. Navrhovaný objekt má 15 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží a je navržen jako polyfunkční. Ve druhém nadzemním podlaží a v úrovni nově vzniklého parteru jsou navrženy komerční plochy doplněné prostory hotelového bydlení a komerční pasáží v návaznosti na stanici metra. Ve zbylých podlažích jsou pak navrženy převážně byty. Nejvyšší patro je ustupující, čímž se vytváří prostor pro střešní terasy.

Celkový počet bytů: 162
Počet garážových stání: 190
hotel
obchodní plocha

Celkem zastavěná plocha: 2 516 m2

Praha 13, ul. Mukařovského
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Neocity Gardens s.r.o.
Studie
2014
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi