Rodinné domy Horní Počernice

Rodinné domy č.18, 21 a 26

Solitérní rodinné domy jsou součástí obytného souboru, který je situován na území Prahy 20, v Horních Počernicích, mezi ulicemi Jeřická a v Lukách. Kromě zmíněných rodinných domů na východní hraně území zde najdeme tři dvojdomy a jeden bytový dům. V rámci výstavby byly stejným investorem a zhotovitelem vybudovány tři skupiny řadových domů, jejichž návrh byl zpracován jiným autorským týmem.
Architektonický výraz areálu je založen na snaze vytvořit členitou kompozici, která je nenásilně integrovaná do okolního přírodního prostředí. Umístění jednotlivých domů souboru je řešeno tak, aby byla maximálně využita ozeleněná část jednotlivých pozemků, a aby byly komunikace k nim minimalizovány na nezbytnou míru.
Všechny stavby obytného areálu jsou řešeny jako nízkoprovozní a nízkoenergetické. Vytápění a ohřev užitkové vody je zajišťován tepelným čerpadlem s vrtem, systému země - voda.

Praha 20, Horní Počernice
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Konhefr stavby a interiery s.r.o.
Studie, DUR, DSP, RPD
2006
2008
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi