Dostavba Slunečního náměstí Praha 13

Na základě požadavku MČ Prahy 13 byla zpracována ideová studie která měla za úkol prověřit možnosti případného využití a zástavby centrální části této městské části nacházející se v těsné blízkosti Radnice MČ Praha 13.
Předmětem návrhu je tedy návrh zástavby centrálního prostoru v Praze 13 Butovicích, vycházející z předem stanovené funkční náplně zadané městskou částí. Jedná se o v současné době nezastavěnou lokalitu, zaujímající významnou polohu v této městské části.
Řešené území je významně ovlivněno několika zásadními faktory, předurčujícími navrženou koncepci zástavby.

  • od severu je prostor limitován tubusem metra a výstupní stanicí metra Hůrka situované na příčné ose prostoru.
  • od východu navazuje na otevřený a parkově upravený prostor Slunečního náměstí s budovou kostela a banky v čele
  • od jihu je území vymezeno hradbou stávající zástavy z přelomu 70 a 80 let.
  • od západu je otevřeno a vymezeno komunikací Pod Hranicí a parkově upravenou plochou na tuto komunikaci navazující

Komerční a administrativní plochy 7 225m2
Bydlení 16 325 m2
Rekreace a sport 7 085 m2
Sociální vybavení 3 170 m2
Doprava a parking 23 640 m2
Zpevněné plochy terasy 7 738 m2
Zeleň 10 230 m2

Praha 13 , Sluneční náměstí
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
MČ Praha 13
urbanistická studie
2009
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi