ZŠ Horoměřice - přístavba 2

Na základě zpracované dokumentace ke stavebnímu povolení firmou D plus a.s. vypracované v roce 2004 byl atelier Hlaváček a partner s.r.o. vyzván k zpracování RPD s cílem aktualizace stavebního programu s ohledem na nové potřeby stávající ZŠ. Vlastní přístavba, navržená ve velmi stísněných prostorových poměrech, řeší dostavbu ke stávající základní škole, která bude sloužit jako druhý stupeň a jejíž náplní jsou kromě kmenových tříd a šaten pro žáky také specializované učebny. Současně je zde umístěna také jídelna pro celou školu, včetně přípravny jídel.

Celkový počet tříd v nové přístavbě:
kmenové: 4
odborné: 7

Zastavěná plocha: 585 m2
Obestavěný prostor: 10 215 m3
Hrubá podlažní plocha: 2 390 m2

Horoměřice
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Obec Horoměřice
Studie, RPD, DVZS, DZSP, DSPS, Komplexní inženýrská činnost
2015
2017
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi