Polyfunkční soubor Smíchov

Struktura zástavby je navržena tak, že v rámci parteru vytváří dva vnitroblokové prostory, které jsou navzájem komunikačně propojeny trasami pro pěší. Severní část území je svou blízkostí ve vazbě na Smíchovské nádraží a stanici metra navržena jako komerční s veřejným pobytovým prostorem, doplněným v parteru vybaveností a sloužící jak uživatelům přilehlých budov, tak i široké veřejnosti. Jižní část území je pak řešena převážně jako bytová s tím, že v parteru je důraz kladen více na zeleň, na rozdíl od severní části, řešené spíše jako prostor náměstí.

Kapacita:
451 bytových jednotek, kategorie 1+kk až 4+kk
kanceláře 23 230 m2
komerce 4209 m2
370 parkovacích stání

zastavěná plocha: 7340 m2
HPP: 60579 m2

Praha, Smíchov
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
CWI Smíchov s.r.o
Studie
2018
-
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi