Rekonstrukce a nástavby Herbenova

Na základě požadavku MČ Praha 15 s cílem zkvalitnění a současně rozšíření stávajícího bytové fondu na území této městské části byla navržena přestavba stávajících dvouletkových domů. Přestavba těchto nájemních domů probíhala postupně a to v období mezi rokem 2003 - 2009. Jednalo se o rekonstrukce a současně nástavbu těchto bytových domů .Celkovým záměrem byla tedy rekonstrukce a nástavba těchto domů s cílem zkvalitnění stávajícího bytového fondu a současně vytvoření nových bytových kapacit v území obvodu. Nový vzhled v maximálně možné míře respektuje charakter okolní zástavby. Architektonicky jsou nástavby řešeny jako jednoduchý objekt s valbovou střechou. Tvary a velikost stávajících okenních otvorů a balkonů jsou zachovány.

Budovy č.p.: 711, 712, 723, 724, 725, 726, 738

Praha 10 – Hostivař, ul.Herbenova
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
MČ Praha 15
DSP, DRS
2003 - 2009
2003 - 2009
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi