Rekonstrukce a nástavby Hostišovská

Na základě požadavku MČ Praha 15 s cílem zkvalitnění a současně rozšíření stávajícího bytové fondu na území této městské části byla navržena přestavba sedmi stávajících dvouletkových domů vystavěných v letech 1950 - 1951. Přestavba těchto nájemních domů probíhala v období mezi rokem 2000 - 2001. Jednalo se o rekonstrukce a současně nástavbu těchto bytových domů .Celkovým záměrem byla tedy rekonstrukce a nástavba těchto domů s cílem zkvalitnění stávajícího bytového fondu a současně vytvoření nových bytových kapacit v území obvodu. Nový vzhled v maximálně možné míře respektuje charakter okolní zástavby. Bytové domy jsou situovány ve středně podlažní bytové zástavě podél ulice Hostišovská. Architektonicky jsou nástavby řešeny jako jednoduchý objekt s valbovou střechou. Tvary a velikost stávajících okenních otvorů a balkonů jsou zachovány.Tvary a velikost stávajících okenních otvorů a balkonů jsou zachovány, pouze se upraví členění oken a balkónových dveří. Záměrem rekonstrukcí a nástaveb domů je zkvalitnit stávající byty a vytvořit nové bytové kapacity v území obvodu.

Budovy č.p.: 731, 732, 733, 734, 735, 736

Praha 15 - Horní Měcholupy, ul. Hostišovská
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
MČ Praha 15
DSP, DRS
2000
2001
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi