Revitalizace Veronského náměstí

Záměrem návrhu je vytvořit prostředí, které je pro obyvatele a příležitostné návštěvníky přirozeně architektonicky a výtvarně atraktivní. V parku rozlišujeme dva základní prostory – prostor půlkruhového náměstí (území řešené I. etapy) a prostor navazujícího parku. Oba prostory mají mírně odlišnou funkční náplň, výtvarné řešení má však být pro celý prostor parku jednotící. Území I. etapy – „plaza“- je nejhojněji užívané území, i vzhledem k umístění školy. Plochou vede cyklostezka po asfaltové komunikaci, kterou vnímáme jako hlavní komunikační tah (osu) celého území. Tato plocha bude řešena nejintenzivněji, s akcentem na účel setkávání lidí, odpočinek a relaxaci.

Praha 15, Horní Měcholupy, Veronské náměstí
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
MČ Praha 15
Studie, DUR, DSP, DPS
2009
2010
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi