Revitalizace Rakovník Na sekyře

Cílem této studie bylo zkvalitnění nástupního prostoru do stávajícího objektu knihovny a současně spolupůsobit na zkvalitnění mikroklimatu v dané lokalitě. Cílem návrhu bylo tedy vytyčení hlavních směrů pohybu pěších s vymezením klidových zón pro umístění kamenných lavic, sloužících k relaxaci a odpočinku návštěvníků. Součástí návrhu je i mělká vodní plocha s fontánami, která je navržena tak, aby byla průchozí. K tomu slouží kamenné desky ze stejného materiálu, jako jsou navrženy lavice – bloky určené k sezení. Jako dominanta tohoto prostoru pak byla navržena plastika - socha čtenáře, evokující právě místo, kde se tento prostor nachází. Tedy prostor před městskou knihovno. Samotný návrh plastiky by pak měl být předmětem samostatné výtvarné soutěže, kdy navrhovaná plastika je pouze námětem a vodítkem pro výtvarníky.

Rakovník, ul. Na sekyře
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Město Rakovník
Studie
2016
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi