Obytný soubor Trutnov

Záměrem investora bylo vybudovat v této lokalitě obytný soubor – bytová zóna Libeč, s podpůrnou smíšenou funkcí jako doplněk k bytové zástavbě. Důvodem pro tento záměr je situování této lokality v klidné poloze s dostatečným množstvím zeleně v okolí a současně chráněné před povětrnostními vlivy údolní polohou. Zároveň je tato lokalita dobře dopravně dostupná, neboť leží na komunikaci spojující toto území s centrem Trutnova.
Nově navrhovaný areál je navržen jako urbanisticky relativně rozvolněný, situovaný ve třech pásmech v severojižní podélné ose s tím, že intenzita zástavby klesá východním směrem a to ve směru ke klidové zóně podél říčky Ličné. První pásmo objektů situované podél ohraničující komunikace Královecká je navrženo spíše jako bariérové tak, aby odclonilo ostatní vnitroareálovou zástavbu od případného hluku z hlavní komunikace. Vnitroareálová zástavba a objekty v krajové poloze východním směrem jsou drobnější a členitější. Výška zástavby předpokládá výškovou úroveň objektů na úrovni čtyř podlaží s ustupujícím pátým podlažím.

Libeč
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Ing. Zdeněk Kodoň
Studie - podklad pro změnu ÚP města Trutnov
2012
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi