Přístavba hotelu Bedřiška - I. etapa

Záměrem investora bylo vybudovat přístavbu stávajícího hotelu tak, aby vznikl nenápadný objekt, zapuštěný do svahu, který by svou architekturou byl vhodným doplňkem současného hotelu Bedřiška. Nově vybudovaná přístavba zvýšila ubytovací kapacitu hotelu o 6 obytných buněk a lyžárnu. Objekt má půdorys obloukového tvaru a svou zadní stěnou je zapuštěn do svahu. Jeho osazení do svažitého terénu zároveň umožňuje to, že na střeše objektu je situováno parkoviště návštěvníků. Tato skutečnost má vliv na to, že objekt je ze strany od příjezdové komunikace zcela neviditelný. Současně materiálové řešení přístavby je navrženo tak, že pohledově navazuje na stávající, historický objekt.

Kapacita:
6 pokojů

Obestavěný prostor 825 m3
HPP podlaží 220 m2

Bedřichov, Špindlerův mlýn
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
GASTRO, s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD, DVZS, DSPS, Autorský dozor
1999 - 2001
2001 - 2002
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi