Karlovarská Business Park - Hala D

V rámci skladového a průmyslového areálu Karlovarská Business park, na základě požadavku objednatele, byla zpracována dokumentace k ÚR na dvě haly a to halu D a halu E. Následně byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení.
Z hlediska architektonického jde o čistě utilitární logistický objekt postavený v zóně, která je pro průmyslové a skladové objekty určena. Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, čemuž odpovídají i použité materiály. Konstrukce haly je ocelová, obvodový plášť je tvořen profilovaným plechem.
Na základě této dokumentace zpracoval Generální dodavatel stavby realizační dokumentaci.

Skladová hala D
Zastavěná plocha: 7500 m2
Obestavěný prostor: 8895,5 m3

Praha - Karlovarská
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Portland Trust, s.r.o.
DÚR, DSP, Komplexní inženýrská činnost
2005
2007
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi