Segropark Hostivice - Hala B

Na základě požadavku majitele Logistického areálu Segropark Hostivice, byla navržena dostavba areálu skládající se z návrhu tří hal z nichž nakonec bylo rozhodnuto navrhnout v rámci dokumentace pro územní řízení a následně realizovat pouze dvě haly. Halu A a halu B Obě haly jsou čistě logistické s administrativními vestavky v průčelní fasádě objektu. Z hlediska architektonického jde o čistě pragmatický logistický objekt, postavený v zóně, která je pro takovéto objekty určena. Architektura objektu odpovídá své funkci a je účelová, technicistního charakteru. Tomu odpovídají i použité materiály. Konstrukce haly je ocelová, obvodový plášť je tvořen profilovaným plechem. Součástí projektu byl také návrh dopravního napojení areálu na dálnici D6 a zároveň i realizace přeložky železniční tratě 4D Praha Slaný v délce jednoho kilometru a současně i výstavba nového železničního mostu.
Následnou realizační dokumentaci na výstavbu haly zpracoval Generální dodavatel stavby.

Zastavěná plocha : 15 500 m2
Obestavěný prostor: 212 800 m3

Hostivice
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Entspricht, s.r.o.
Studie, DUR, DSP, Komplexní inženýrská činnost
2011 - 2013
2014 - 2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi