Rodinný dům Praha 6 - Šárecké údolí

Rodinný dům je situovan v klidném prostředí Tiché Šárky při místní komunikaci. Objekt se nachází na úpatí severního svahu,který je svou konfigurací typický pro celý údolní prostor. Objekt se nachází ve funkční ploše vymezené pro stavby určené k bydlení a dále na něj navazuje lesní pozemek, který je součástí parcely investora. Vlastní objekt je navržen jako dvoupodlažní s částečně zapuštěným suterénem. Suterénní část nepravidelné hmoty je navržena tak, aby tvořila pro 1.NP prostornou terasu a zároveň, aby bylo možné vytvořit požadovaný počet parkovacích míst klientem. Obě nadzemní podlaží jsou koncipovány jako kvádry, přičemž 2.NP je předsazené a tvoří dominantní prvek celé stavby. Tři hlavní hmoty jsou doplněny skleněnými arkýři umístěnými na východní a západní straně objektu. Do hmoty 1.NP je zasazen skleněný kvádr, který prosvětluje hlavní obývací prostor. Celá kompozice je doplněna dřevěnými masivními pergolami, které příjemně uzavírají hmotu 1.NP a opticky oddělují kvádry 1.NP a 2.NP. Pergoly plní také funkci stínění. Nedílnou součástí rodinného domu je i zastřešená venkovní kuchyně, kde se předpokládá velice intenzivní využití tohoto prostoru

Zastavěná plocha: 442 m²

Praha 6 – Dejvice, při ul. V Šáreckém údolí
Hlaváček a partner, s.r.o.
Hlaváček a partner, s.r.o.
Soukromý investor
Studie, DÚR, DSP, Komplexní inženýrská činnost
2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi