Pavilon s odbornými učebnami ZŠ Beroun

Předmětem návrhu je výstavba nového pavilonu školy s odbornými učebnami, jako přístavby ZŠ Beroun v Preislerově ulici na základě požadavku Města Beroun a vedení ZŠ. Pavilon o základních rozměrech 46,5 m / 11 m tvoří vstupní objekt do areálu ZŠ. Objekt je třípodlažní z čehož jedno podlaží tvoří polozapuštěný suterén se vstupními prostorami, šatnami, technickým zázemím a jednou učebnou. V ostatních podlažích jsou situovány vždy 3 učebny se sociálním zázemím. Navržený pavilón je propojen se stávajícím objektem ZŠ proskleným mostem, umístěným v 1NP nad polozapuštěným suterénem.

Beroun Preislerova ulice
Spektra spol. s r.o. Beroun, zpracovatel architektonického a stavebního řešení - Hlaváček a Partner s.r.o
Hlaváček a Partner s.r.o
Město Beroun
studie,DUR,DSP
2017
06.2018 - 08.2019
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi