Nová Karolína - Rezidence

Nová Karolina se nachází pouhých 500 m od historického centra města. Má strategickou polohu bez zvláštních omezení a plně využívá této své vynikající pozice v blízkosti městského centra, podél hlavních ulic. Přínosem je její jedinečná viditelnost zejména z tzv. Frýdlantských mostů, ulice 28. října a rovněž okolních ulic. Stavební plocha o rozloze 32ha je na severu orámována ulicí 28. října, na západě ulicí Místeckou a železniční tratí, na jihu Frýdeckou silnicí a řekou Ostravicí a na východě stávajícím areálem výstaviště Černá louka. Projekt Nová Karolina se bude dále rozrůstat v navazujících fázích až do celkové rozlohy 32ha / 79 akrů. Prováděcí dokumentace na polyfunkční soubor byla zpracována naší firmou na základě rozhodnutí Generálního dodavatele stavby GEMO a.s. z důvodu nedostatečné kvality zpracování předchozích stupňů projektové dokumentace. Vlastní soubor tvoří blok který je půdorysně zalomen do tvaru C a je sestaven z 11-ti sekcí různých půdorysných rozměrů na sebe navazujících. Maximální půdorysné rozměry objektu jsou 150 x 80m. Maximální výška budovy je 28m.
Objekt, který má tvar písmene „C“ je delší stranou umístěn podél Galerijní třídy (proti objektu 1.B.003) a je vzdálen cca 30 m od obchodního centra. Kratší strany bloku jsou orientovány podél Obchodní třídy a Vítkovického bulváru. 1. NP podél Galerijní třídy je tvořeno obchodními jednotkami v ostatních podlažích jsou umístěny byty. Ve vnitrobloku je ve dvou patrech umístěn dvoupodlažní parkovací objekt (pro obyvatele domu) s 242 odstavnými stáními, dopravně připojený na Obchodní třídu. Cca uprostřed parkovacího objektu z něj „vyrůstá“ obytná věž (12-tá sekce), která architektonicky doplňuje navržený bytový dům. Střecha parkovacího části je řešena jako vnitroblok objektu a je mimo jiné navržena jako terasy pro byty v domě

Kapacita:
242 bytových jednotek, kategorie 1+kk až 4+1
11 obchodních jednotek
2 restaurace
244 parkovacích stání

Zastavěná plocha – bytový dům: 8.375 m2
Obestavěný prostor: 115.485 m3
Hrubá podlažní plocha: 35.795 m2

Ostrava
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Helika a.s./ KRR architekti
New Karolina Residential Development, s.r.o.
DPS
2012
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi