Modřanský háj

Stavba „Modřanský háj – obytný soubor – I. etapa - objekty I.A.2 až I.A.6“ je součástí výstavby obytného souboru Modřanský háj na Praze 12. Jejím účelem je řešení hlavních objektů I. etapy tohoto záměru a vytvoření kompletního architektonicko-stavebního řešení na území. Dále tato stavba řeší i komplexní infrastrukturu v daném území sloužící pro všechny etapy výstavby.
Prováděcí dokumentace na polyfunkční soubor byla zpracována naší firmou na základě rozhodnutí Generálního dodavatele stavby GEMO a.s. z důvodu nedostatečné kvality zpracování předchozích stupňů projektové dokumentace
Dokončený soubor staveb bude tvořit obytný areál, který bude sloužit k trvalému bydlení obyvatel v hromadných bytových domech či individuálních rodinných domcích. Jednotlivé obytné domy budou napojeny na komunikační systém ve standardu zklidněné obytné zóny a jako doplňkové funkce budou řešeny parkovací plochy, rekreační plochy zeleně a občanská vybavenost.

Kapacita:
I.A.2 22 bytů 24 stání
I.A.3 25 bytů 26 stání
I.A.4 21 bytů 24 stání
I.A.5 21 bytů 24 stání
I.A.6 26 bytů 29 stání

celkem: 115 bytů 127 stání

Praha 12
Hlaváček a Partner s.r.o.
A69 - architekti s.r.o.
Modřanský háj s.r.o./Avestus Real Estate
DSP, RPD
2010,2014
2010-2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi