Spirax Sarco provozní budova firmy

Stavba provozně administrativní budovy firmy Spirax Sarco je situován do rozvolněné zástavby, tvořené z větší části objekty Centra stavebního inženýrství podél ulice Pražská a následoval jako další stavba v dané lokalitě, kdy po roce 1989 zde proběhla intenzivní výstavba. Hmotové řešení objektu vychází z nároků zadavatele na vytvoření administrativně provozní budovy se skladovým zázemím. Tomu odpovídá i architektura objektu, tvořená dvoupodlažní budovou administrativně provozní části, doplněná přístavbou jednopodlažní haly. Situování objektu v daném území současně reaguje na prostorové a regulační podmínky dané lokality.

Praha 10 – Hostivař, ul. Pražská
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Spirax Sarco s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD, DSPS, Komplexní inženýrská činnost, Autorský dozor
2001 - 2002
2003
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi