Karlovarská Business Park - výrobní haly Lindab

V rámci skladového a průmyslového areálu Karlovarská Business park byla na základě požadavku objednatele zpracována dokumentace k ÚR na výrobní halu firmy Lindab. Následně byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení a realizační dokumentace.
Z hlediska architektonického jde o čistě utilitární výrobní objekt postavený v zóně, která je pro průmyslové a skladové objekty určena. Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, čemuž odpovídají i použité materiály. Konstrukce haly je ocelová, obvodový plášť je tvořen profilovaným plechem.
.
Zastavěná plocha: 10000,0 m2
Obestavěný prostor: 111871,2 m3
HPP: 10657,97 m2

Praha - Karlovarská
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Portland Trust, s.r.o.
DÚR, DSP, RPD, DSPS, Komplexní inženýrská činnost
2008 - 2010
2011
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi