Urbanismus Roztyly

Účelem celé koncepce tohoto území a zároveň zadáním byla optimalizace území v takové míře, aby bylo možné přesunout maximum parkovacích ploch do parkovacích domů a v uvolněných prostorách pak vybudovat zástavbu smíšeného městského typu, která bude zároveň sloužit jako přirozená ochrana před hlukovou zátěží na obytnou zónu od hlukové zátěže z intenzivní automobilové dopravy z ulice Ryšavého.
Celek je funkčně i prostorově rozdělen do tří relativně samostatných celků, které se vzájemně doplňují a spolu vytvářejí městskou zástavbu sídelního útvaru Horní Roztyly.

plocha řešeného území - 7,5 ha

Praha, Chodov, Horní Roztyly - Kunratický les
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Urbanistická studie
2009
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi