Molo - Hostivařská přehrada

Odpočinkové molo se nachází na pravém břehu Hostivařské vodní nádrže. Důvodem pro vybudování tohoto mola je skutečnost, že v daném místě je břeh vodní nádrže příliš strmý a tedy nemůže být využíván pro rekreaci a koupání návštěvníků Hostivařské přehrady. Molo tak zatraktivňuje pravý břeh vodní nádrže a umožňuje přístup návštěvníků až k vodní hladině.
Hlavním cílem bylo vytvořit komorní a příjemný prostor sloužící pro oddech a rekreaci v co nejtěsnějším kontaktu s přírodou a nabídnout tak návštěvníkům této tak oblíbené rekreační plochy lokalitu, pro trávení volného času v zeleni pod širým nebem. Záměrem bylo tedy vytvořit zajímavé a atraktivní místo s potenciálem pro maximální využívání v letním období jako opalovací molo, cíl procházek nebo místo pro rybaření. Přístup je zajištěn po stávající zpevněné cestě.

Praha 15, Hostivařská přehrada
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
MČ Praha 15
Studie, DUR, DSP, DPS
2009
2010
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi