Obytný soubor Horní Počernice

Stavba roku 2008

Nominace na titul Pražské stavby 2000 - 2009

Předložená dokumentace řeší výstavbu jednoho bytového domu a dvaceti-jednoho rodinného domu na Praze 9, v Horních Počernicích. Rodinné domy jsou řešeny jako dvojdomky nebo jako řadové, v sestavách po pěti.

Objekty jsou řešeny jako řadové v sestavách po pěti (dvě řady třípodlažních a jedna řada dvoupodlažních-celkem 15 domů), nebo jako dvojdomky (tři dvojdomy-celkem 6 domků). V těžišti kompozice je umístěn třípodlažní bytový dům s dvaceti jedněmi byty. V další etapě budou do celkového seskupení přidány ještě čtyři individuální domky.

Architektonický výraz areálu je založen na snaze nevytvářet příliš robustní objekty ani celkovou kompozici a na snaze začlenit objekty pokud možno do okolního přírodního prostředí. Objekty jsou proto vždy umisťovány na pozemcích tak, aby byla maximálně využitelná zahradní-ozeleněná část a aby byly minimalizovány komunikace na pouze nezbytnou míru. Relativně kompaktní hmota řadových domků je narušována a drobena členitými fasádami, jejichž výraz je založen na střídání různých druhů povrchů-omítek a obkladů, na rozmanité velikosti okenních otvorů a na zdůrazněných objemech vysazených ze základních fasádních ploch. K celkové vazbě na přírodní prostředí slouží bohatě prosklené stěny do obytných místností. Dvojdomy a bytový dům jsou svým umístěním blíže volnému přírodnímu okolí a prostředí, proto je jejich vazba na něj intenzivnější. Vyznačují se členitějším objemovým řešením založeném oproti řadovým domům více na práci s celkovými objemy, než jen s jejich částmi. Tyto celé objemy jsou rovněž zdůrazňovány různými druhy povrchové úpravy-omítka, kamenný a dřevěný obklad. Propojení s okolní zelení je navíc doplněno intenzivním využitím popínavé zeleně, vkomponované přímo do vlastního řešení objektů. Využitím hry oken a velkých okenních ploch je shodné s řešením řadových domů s důrazem na francouzská okna a celoprosklené stěny.

Praha 9, Horní Počernice
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
KONHEFR, STAVBY A INTERIÉRY, s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD, DSPS, Komplexní inženýrská činnost, Autorský dozor
2005 - 2006
2008
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi