Revitalizace Staroměstského náměstí v Boleslavi

Cena za ekologický přínos realizovaného projektu

Stavba roku 2011 - cena veřejnosti
Nominace na titul Stavba roku 2011

Cílem návrhu byla revitalizace prostoru Staroměstského náměstí a jeho zatraktivnění občanům Mladé Boleslavi. V těžišti shromažďovacího prostoru Staroměstského náměstí (prostor před radnicí) je vytvořeno umělé koryto vodoteče kopírující tvar řeky Jizery od jejího pramene až po vyústění do Labe. Řeka při své cestě prochází českými městy, která jsou zde připomenuta formou prosvětlených nápisů. Účelnost skulptury představuje prostorové a pocitové oddělení jednotlivých subcelků náměstí. Vytváří tak pocitovou, ne však komunikační bariéru mezi pěším prostorem náměstí a silniční komunikací. Zároveň díky svému částečnému vyvýšení vytváří místo k odpočinku a relaxaci. Koryto je opatřeno pěti stavidly, které umožňují návštěvníkům regulovat tok řeky. Vlastní ocelové koryto lemují bloky z pohledového betonu a umělého kamene umožňující posezení. Ve střední části toku přisazené betonové stupně umožňují řeku překročit. Součástí vodní kaskády jsou sochařské skulptury tří skupin dětí různého věku rozmístěných podél toku a tím navozujících vizi „stáří“ řeky od „mladé“u pramene ke „staré“ u ústí.
Vedle koryta je umístěna fontána tryskající přímo z dlažby do výšky 3m osvětlená LED diodami. Na druhé straně od koryta jsou plastiky 11 vrb z materiálu Cor-ten, ty mají v sobě ukryto audio zařízení a jsou mezi sebou propojeny, takže lze telefonovat z jedné do druhé.
Na náměstí navazuje Areál volnočasových aktivit a parkovací dům zastřešený skleněnou kopulí s infocentrem.

Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
Město Mladá Boleslav
Studie, DUR, DSP, DPS
2008
2011
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi