Urbanistická studie zóny Benice - Čestlice

Studie sloužící jako podkladová studie pro pořízení změny ÚPn HMP v lokalitě Benice. Předmětem řešení bylo řešení zájmového území o rozloze 58 ha v jihozápadní části katastru obce Benice v návaznosti na přilehlé části katastálních území Pitkovic a Čestlic. Cílem řešení bylo vytvoření nových obytných a veřejných ploch v daném území a napojení celé lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí návrhu bylo umístění mateřské a základní školy včetně menšího lokálního centra doplněného o občanskou vybavenost. Současně tento návrh vytvářel předpoklad dopravního propojení s nově realizovanou výstavbou na jižním okraji Pitkovic a její propojení ve směru na Čestlice a Nupaky

Kapacity:
plocha řešeného území - 58 ha
počet domů a bytů: 544
počet obyvatel: 2114
MŠ s kapacitou 4 tříd
ZŠ s kapacitou 18 tříd
Lokální centrum

počet aut: 798

Jihovýchod Prahy
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Orco property group
Urbanistická studie
2013
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi