Přístavba hotelu Bedřiška - II. etapa

Záměrem investora bylo dokončit rozvoj hotelu Bedřiška a navázat tak na první etapu .Cílem bylo tedy, tak jako v první etapě, vybudovat přístavbu stávajícího hotelu tak, aby vznikl nenápadný objekt, zapuštěný do svahu, který by svou architekturou byl vhodným doplňkem současného hotelu. Nově vybudovaná přístavba zvýšila ubytovací kapacitu hotelu o další 3 apartmány a 6 pokojů, včetně wellness provozu a bazénu.A to zcela v rámci celého půdorysu přístavby. S ohledem na celkovou kompozici a situování stávajícího hotelu, byla i druhá etapa přístavby navržena jako částečně oblouková a zapuštěná do svahu. Na rozdíl od první etapy je druhá etapa dvoupodlažní, kdy horní podlaží obsahuje ubytovací jednotky doplněné průběžným balkonem a spodní podlaží obsahuje wellness provoz. Současně i v tomto případě osazení objektu do svažitého terénu umožňuje situování parkoviště návštěvníků na střeše objektu. I zde má tato skutečnost vliv na to, že objekt je ze strany od příjezdové komunikace takřka neviditelný. Současně je materiálové řešení přístavby navrženo tak, že pohledově navazuje na stávající objekt hotelu Bedřiška.

Kapacita:
3 apartmány
6 pokojů

Obestavěný prostor 5145m2
HPP podlaží 1657 m2
Zastavěná plocha 857 m2

Bedřichov, Špindlerův mlýn
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hotel Bedřiška, s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD, DSPS
2012-2015
2014-2015
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi