Bytový dům River Gardens Z3

Prováděcí dokumentace byla zpracována naší firmou na základě rozhodnutí Generálního dodavatele stavby VCES a.s. z důvodu nedostatečné kvality zpracování předchozích stupňů projektové dokumentace
Objekt je řešena jako bytový dům se dvěma podzemními a devíti nadzemními podlažími, z nichž poslední podlaží je částečně ustoupeno a je členěno terasami. Budova má šest schodišťových jader z nichž každý pár sousedních jader má společný hlavní a vedlejší vstup. Ke každému schodišťovému jádru náleží výtah. V severovýchodní části 1.NP jsou v návaznosti na ul. Thákurova, umístěny 2 samostatné obchodní plochy. Dvě podzemní podlaží slouží pro parkování rezidentů a technické zázemí objektu.

Kapacita:
105 bytových jednotek, kategorie 1+kk až 6+1
6 obchodních jednotek
165 parkovacích stání

Obestavěný prostor 70430 m3
Hrubá podlažní plocha nadzemní části 25880 m2
Zastavěná plocha 2875 m2

Praha 8 – Karlín, Rohanský ostrov
Hlaváček a Partner, s.r.o.
studio M.A.D./ AED project a.s
KORTA Prague a.s.
DPS, DSPS, AD, Zpracování klientských změn
2013
2014
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi