ZŠ Horoměřice - rekonstrukce a přístavba 1

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu a jeho totální přestavbu z obytného objektu na školní objekt z důvodu nutnosti rozšíření kapacit stávající základní školy. Pro návrh byla charakteristická skutečnost, že přestavba se odehrává ve velmi stísněných podmínkách staré zástavby obce Horoměřice. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlažní a podkroví. V přízemí je hlavní vstup do objektu, šatny pro žáky, zázemí pro učitele, sociální zařízení a komunikační prostor – schodiště, výtah a chodba. Vstup do objektu je bezbariérový. Schodiště je tříramenné, přímočaré, v jehož středu (zrcadle) je umístěn výtah s výtahovou šachtou. Ve 2. NP jsou dvě učebny sociální zázemí a propojovací chodba se stávající školní budovou. Ve 3.NP jsou dvě učebny pro družinu a sociální zázemí. V 1.PP je navrženo technické zázemí – kotelna, sklad. Dále v přízemí je navržena dostavba zázemí stávající tělocvičny – sklad nářadí a sociální zázemí.

Zastavěná plocha: 385 m2
Obestavěný prostor: 4 770 m3
Hrubá podlažní plocha: 1170 m2

Horoměřice
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Obec Horoměřice
Studie, DSP, RPD, DVZS, DSPS, Komplexní inženýrská činnost
2014
2016
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi