Bytový dům Bohdalecká

Třípodlažní bytový dům s dvěma typickými nadzemními podlažími, jedním ustupujícím podlažím doplněným terasami a jedním podzemní podlažím, zapuštěným do svahu, určeným pro parkovací stání a technické zázemí objektu.
Návrh objektu vycházel z limitovaných územních podmínek daných stísněnými poměry pozemku, svažitého terénu a z vlivu hlukové zátěže z přilehlé komunikace. Tomu bylo přizpůsobeno i dopravní napojení a využití podzemního podlaží, přístupného ze strany komunikace z úrovně terénu. S ohledem na limitované možnosti podzemního podlaží je část parkovacích stání řešena formou zakladačů.

Kapacita:
19 bytových jednotek, kategorie 1+kk až 4+kk
23 parkovacích stání

Zastavěná plocha: 695 m2
Obestavěný prostor: 8410 m3
Hrubá podlažní plocha: 2360 m2

Praha 10, Vršovice, ul. Bohdalecká
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Interbuild Bohdalec s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD, DVZS, DSPS, Komplexní inženýrská činnost
2007 - 2010
2011
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi