Rekreační objekty Na Hrázi

Předmětem studie byl návrh rekreačních objektů na břehu Lipna, situovaných ve velmi svažitém terénu a současně s přihlédnutím k minimalisaci zásahů do lesního porostu. Z těchto podmínek vycházel i návrh, kdy statické podpory jednotlivých objektů evokují okolní vzrostlý lesní porost a zároveň svým výškovým řešením využívají přednosti bydlení na břehu jezera a tedy i dálkových výhledů z úrovně korun stromů.

Lipno
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček a Partner s.r.o.
SATPO Development, s.r.o.
Studie
2009
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi