Obytný soubor Podzemní sídliště Horní Počernice

Architektonický výraz areálu je založen na snaze nevytvářet objekty ani celkovou kompozici robustního charakteru a na snaze začlenit objekty co nejvíce do okolního přírodního prostředí. Objekty jsou proto vždy umisťovány na pozemcích tak, aby byla maximálně využitelná zahradní - ozeleněná část a aby byly minimalizovány komunikace pouze na nezbytnou míru danou územním plánem a dle vytvořené komunikace v 1. etapě. Podstatná část objektu má bud pouze ozeleněnou střechu, nebo ozeleněné střechy přímo přechází do terénu, čímž se objekty vizuelně zmenšují. Relativně kompaktní hmota a rozměry bytových domu je narušována a drobena členitými fasádami, jejichž výraz je založen na střídání různých druhu povrchu-omítek a obkladu, na rozmanité velikosti okenních otvoru, na zdůrazněných objemech vysazených ze základních fasádních ploch a na terasovém, případně půdorysně uskakovaném uspořádání jednotlivých bytu nebo jejich částí. K celkové vazbě na přírodní prostředí slouží bohatě prosklené steny do obytných místností.

Praha 20 - Horní Počernice, mezi ul. Jeřická a ul. V Lukách
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Konhefr Počernice s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD, Komplexní inženýrská činnost, Autorský dozor
2007
2010
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi