Konverze pivovaru v Bílině

Hlavním cílem navrhovaného řešení je záchrana části kulturní památky Zámeckého pivovaru a její revitalizace na vysoce atraktivní multifunkční centrum s velkým kulturně-ekonomickým dopadem na město Bílina, s plným poukazem na zvýšení atraktivity města v rámci turistického ruchu díky historické i kulturní zajímavosti s přeshraničním dopadem.
Charakteristika akce je dána situací, v jaké se uvažovaný areál nachází. Bude se jednat o náročný záchranný projekt, ktarý povede k obnově významné části historického jádra města s nejméně 300 letou tradicí. Zachráněné i sanované objekty velmi vhodným způsobem dotvoří historický střed města.

Okres Teplice
Hlaváček & Partner, s.r.o.
Studie
2008-2009
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi