Dům s pečovatelskou službou Uhříněves

Na základě požadavku MČ Prahy 22 byl navržen Dům s pečovatelskou službo včetně nutného zázemí. Svou polohou se objekt nachází v těsné blízkosti Nového náměstí a zároveň přiléhá k uhřiněvské oboře, což z hlediska funkčního využití tohoto objektu je velice významná skutečnost, neboť tím se nachází jak v dobré dopravní dostupnosti, tak i současně v příjemné poloze přírodního, klidového prostředí. Součástí návrhu byl i návrh přilehlé zahrady sloužící pro pobyt a oddych seniorů. Vlastní objekt je koncipován jako dvě samostatná křídla propojená dilatačním komunikačním prostorem se vstupní halou orientovanou k uličnímu prostoru, který byl také součástí řešení. V 1.NP je umístěno základní technické vybavení objektu vč.nezbytného sociálního a lékařského vybavení, přípravny jídel s jídelnou a nezbytných vstupních prostor. V ostatních podlažích jsou pak umístěny převážně ubytovací jednotky doplněné o asistenční koupelny a v posledním patře jsou situovány klubové prostory s pobytovou terasou.

Praha - Uhříněves, U Nové náměstí
Hlaváček a Partner s.r.o.
Hlaváček & Partner, s.r.o.
MČ Praha 22
Studie, DUR, DSP, DPS , AD
2002
2003-2004
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi