Rozhledna Hostivař

Předmětem studie je rekultivace prostoru na planině Šance, kopci nad Hostivařskou přehradou, jež je součástí místního lesoparku. Lokalita je výjimečná svojí polohou, jak z hlediska funkčního s ohledem na návštěvnost této části lesoparku, tak z hlediska prostorového. Jedná se o návrší kopce, s možnými výhledy na všechny strany, především pak směrem do centra Prahy, ale i opačným směrem na přehradu a údolí Botiče. Výhledy jsou však v současnosti znemožněny vzrostlou vegetací. Z toho důvodu vznikla myšlenka realizovat na tomto místě rozhlednu. Výjimečnost řešeného území, je také dána historicky, protože se zde nacházelo keltské hradiště Šance, jedno z prvních osídlení na území Prahy. Jako součást areálu rozhledny je také navrženo odkrytí archeologických nálezů v její těsné blízkosti. Kromě vybavení nutného pro fungování rozhledny, je zde navržen ještě kiosek s venkovním posezením a veřejným sociálním zařízením. Samotná rozhledna je navržena jako jednoduchá ocelová příhradová konstrukce, na kterou je zavěšeno schodiště a podesty, z nichž některé jsou vyhlídkové. Na vrcholu rozhledny je hlavní vyhlídková platforma, nad ní se počítá ještě s umístěním telekomunikačních zařízení. Rozhledna je mírně nakloněná směrem k Hostivařské přehradě, což podporuje její hlavní orientaci ve směru k ní a opačným směrem na centrum Prahy. Opláštění schodiště rozhledny je navrženo v kombinaci dřevěných latí a plných desek na bázi dřeva. Kromě nosné ocelové konstrukce, by mělo být hlavním materiálem rozhledny dřevo, tedy přírodní materiál, který koresponduje s prostředím lesoparku.

Praha 15, Hostivař
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Hlaváček a Partner, s.r.o.
Městská část Praha 15
Studie
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi